Spelregels - RRT 2020

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Spelregels

Reglement Regionaal Recreanten Tennis
Algemeen
In alle activiteiten staat gezelligheid voorop. Bij elk verschil van inzicht dient sportiviteit de doorslag te geven.
Neem na afloop de tijd om de wedstrijd te bespreken onder het genot van een hapje en een drankje.
Gezelligheid is al sinds de oprichting in 1994 de basis voor vele mooie dinsdagen.
Teams
Elke vereniging kan inschrijven met 1 of meerdere teams.
De deelname kosten per team bedragen € 30,00 door de teamleden te voldoen.
Een team bestaat uit minimaal 2 dames en 2 heren met in totaal een maximum van 8 deelnemers.
Dit mag worden aangevuld met maximaal 3 invallers.
Heren moeten de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben, dames minimaal 45 jaar. Ook invallers dienen aan deze leeftijdsgrens te voldoen.
Elk team heeft een teamcaptain, die de contacten onderhoudt met de verenigingscoördinator.
De speelsterkte van de spelers is ten hoogste 6 (KNLTB-niveau). Spelers met een hogere speelsterkte mogen niet ingezet worden.
Het aantal teams wordt tijdens de voorjaarsvergadering door de verenigingscoördinatoren aan het bestuur doorgegeven.
Elke vereniging kan een poule algemene reservespelers aanhouden met in acht neming van de speelsterkte en leeftijdgrens als boven omschreven.
Als een speler of speelster vervangen moet worden door een invaller dan mag de invaller niet sterker zijn, wat speelsterkte betreft,
dan de speler of speelster die vervangen wordt.
De wedstrijddag
De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag in de periode half juni tot en met augustus.
Er wordt gespeeld in poules op speelsterkte en op basis van promotie en degradatie.
Alle spelers moeten om 9.00 uur aanwezig zijn. Uiterlijk om 9.30 uur met begint de wedstrijd.
De wedstrijddag wordt begonnen met de damesdubbel en de herendubbel, die tegelijk gespeeld worden.
De beide mixed-dubbel partijen daarna worden eveneens tegelijk gespeeld.
De teamcaptain van de thuisspelende vereniging bepaalt in de mixed-wedstrijden welke spelers van zijn team ingezet worden en tegen welke mixed-dubbel van de tegenstander wordt gespeeld.
Een speler is niet verplicht beide wedstrijden te spelen.
Een andere speler uit het team, of een reservespeler mag de eerste of tweede wedstrijd spelen.
Er mogen maximaal 3 reservespelers op een speeldag in een team worden opgesteld.
Het thuisspelende team zorgt voor twee sets goede ballen.
Vervangende
speeldag
Indien door weersomstandigheden of andere dringende redenen niet op de vastgestelde dinsdag gespeeld kan worden,
neemt de thuisspelende teamcaptain contact op met de captain van de tegenstander voor overleg.
De captain van de thuisspelende ploeg legt dezelfde dag twee alternatieve data voor aan de tegenstander,
zodat binnen 2 weken de wedstrijddag ingehaald kan worden.

Als het bezoekende team op beide data niet kan, dan moet de captain van het bezoekende team contact opnemen om te overleggen
over een andere datum.
Lukt het niet om tot een nieuwe afspraak te komen, dan nemen beide teams contact op met hun verenigingscoördinator.
De verenigingscoördinatoren proberen alsnog een nieuwe speeldatum vast te stellen.
In alle gevallen moet de verhindering en de eventuele wijziging doorgegeven worden aan
Elly Klein, e-mail: klein.elly@ziggo.nl of telefonisch: 0318-548290.
Als het echt niet mogelijk is een andere datum vast te stellen, zal in de eerstvolgende bestuursvergadering een beslissing
worden genomen over de uitslag.
De wedstrijd
Er wordt gespeeld volgens de KNLTB-spelregels.
Voor ballen “in en uit”, wordt verwezen naar de officiële richtlijnen voor partijen die zonder stoelscheidsrechter worden gespeeld.
In deze richtlijn wordt mede een beroep gedaan op de sportieve instelling van de spelers.
De teamcaptains van de thuisspelende vereniging overleggen met elkaar, welk team op welke baan speelt.
Elke wedstrijd bestaat uit 2 sets. Bij 6-6 in een set wordt een tiebreak gespeeld. Voor elke gewonnen set krijgt een team 1 punt.
De uitslag van een wedstrijd kan dus zijn: 2-0, 0-2 of 1-1. Het aantal punten dat een team op een wedstrijddag kan behalen is maximaal 8.
De thuisspelende teamcaptain geeft de einduitslag op de speeldag of uiterlijk de dag erna door aan Elly Klein:
e-mail: klein.elly@ziggo.nl of telefonisch: 0318-548290.
Poules
De poule-indeling is aanvankelijk bepaald door de gemiddelde speelsterkte van de individuele spelers in de teams.
Elk jaar wordt de poule-indeling bepaald door promotie en degradatie: de winnaar van een poule promoveert naar een hogere poule;
de verliezer in een poule degradeert naar een lagere poule.
Het bestuur heeft het recht hiervan af te wijken.
Het aantal poules kan per seizoen variëren, naar gelang het aantal deelnemende teams. Gestreefd wordt naar het spelen
van een dubbele competitie, maar dat is niet altijd mogelijk.
Het bestuur bepaalt het aantal poules.
Een gedegradeerd team mag niet als ander team in een hogere poule terugkeren.
Een nieuw team hoeft niet in de onderste poule te beginnen, als de gemiddelde speelsterkte van de individuele spelers van het nieuwe team
sterk afwijkt van de geschatte gemiddelde speelsterkte van de teams in de onderste poule.
De gemiddelde speelsterkte moet aangeleverd worden door de verenigingscoördinator van het nieuwe team in de voorjaarsvergadering,
Plaatsing in een andere poule geschiedt door het bestuur.
(c) RRT 2020
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu